skip to Main Content

Hướng dẫn cộng phí dịch vụ cho api đặt vé máy bay IBE

Các bước cơ bản để cộng phí dịch vụ cho hệ thống đặt giữ chỗ :

Bước 1 : vào “Phí dịch vụ”  theo link sau: http://cp.maybay.net/fee.aspx

Bước 2 : chọn “Thêm Mới“….

Cộng phí lần lượt tất cả các hãng, tất cả mọi hành trình. Tránh bỏ thiếu hành trình. Chúc các đại lý thành công

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top